top of page

SLEDOVÁNÍ

V pravidelných intervalech (v prvním roce zpravidla po 3 měsících) jsou prováděna vyšetření moče na přítomnost krve a/nebo nádorových buněk, nezbytností jsou cystoskopické kontroly. V delších časových intervalech jsou prováděna další vyšetření jako jsou krevní testy, CT vyšetření, rentgen plic, ultrazvuk jater apod..

Každá změna ve zdravotním stavu, každý problém, mohou být prvními příznaky obnovené aktivity onemocnění a nemocní by neměli váhat konzultovat je včas se svým lékařem, a to i mimo termíny pravidelných kontrol.

bottom of page