top of page

CHIRURGICKÁ LÉČBA

Operační léčba je u nádorů močového měchýře užívána nejčastěji.

Povrchové postižení, tzn. nezasahující do hlubších vrstev, léčíme tzv. transuretrální resekcí (TUR). Jedná se o endoskopický výkon spočívající v zavedení kovové trubice (stejně jako u cystoskopie) přes močovou trubici do měchýře. Pracovní část nástroje je vybavena osvětlením, optickým systémem a elektrickou kličkou, pomocí níž je nádor po částech rozřezán a z měchýře vypláchnut. Tímto výkonem lze za určitých podmínek ošetřit i nádory postihující svalovou vrstvu měchýře, výkon sám, provedený po vrstvách, pak společně s jejich mikroskopickým vyšetřením, dává poměrně přesnou představu o hloubce průniku nádoru do stěny měchýře a napomáhá stanovení dalšího léčebného postupu, jeví-li se sám o sobě nedostatečným. TUR vyžaduje anestezii a musí být provedena za pobytu v nemocnici.

Pro rozsáhlé povrchové nádory a nádory pronikající do hlubších vrstev stěny měchýře, zvláště pak, mají-li vysoké „grade“, je vyhrazen otevřený chirurgický výkon nazývaný cystektomie. Jedná se o odstranění celého močového měchýře s příslušejícími mízními uzlinami a okolními orgány (prostata a semenné váčky u mužů, část pochvy u žen). Vzhledem k odstranění močového měchýře je nezbytné vytvořit jeho náhradu a zabezpečit tak jímání a vyprazdňování moče z těla jiným způsobem.

Za určitých okolností (nízký „grade“, nádor omezený na jedno ložisko, a navíc v dobré lokalizaci, nepoškozený okolní orgán), může být odstraněna jen část stěny močového měchýře postižená nádorem. Výkon je znám pod různými názvy jako parciální resekce močového měchýře, parciální cystektomie. Bývá zachována jak jímací, tak vyprazdňovací funkce močového měchýře, a tudíž i močení přirozenou cestou.

Vedlejší účinky transuretrální resekce znamenají pro nemocného jen několik málo pooperačních problémů, a to ve smyslu krvácení do moče, nezbytnosti umístění močové cévky (katetru) do močové trubice a měchýře bezprostředně po výkonu, častějším pálivém a řezavém močení. Tyto příznaky velmi brzy samy nebo s pomocí léků vymizí. Po náročnějších chirurgických výkonech jako je cystektomie se po několik prvních pooperačních dní necítí nemocný příliš dobře. Bolest lze tlumit léky, o jejím charakteru a délce trvání je však nutné mluvit se členy léčebného týmu. Únavnost je pro pacienty po náročném chirurgickém výkonu typickou, doba zotavování je však individuální a liší se od nemocného k nemocnému. Po částečné resekci měchýře se sníží jeho kapacita a nemocní tudíž chodí močit poněkud častěji. Tento problém je zpravidla dočasný i když někteří nemocní jím mohou trpět dlouhou dobu.

Vyvstane-li nutnost odstranění močového měchýře, musí operatér nalézt a vytvořit nový způsob, jak vyvést moč z těla nemocného, zkonstruovat močový vývod, tzv. urostoma. V současné době jsou používány různé principy, využívající nejčastěji část tenkého, někdy i tlustého střeva. Urostoma může být tzv. vlhké, potom vyžaduje přítomnost zevního jímacího zařízení připevněného k břišní stěně nebo suché, které jímací zařízení nevyžaduje. Pomůcky pro jímání moče jsou v současné době na vysoké technické úrovni a spolehlivě zabraňují pocitu vlhka či zápachu. Tzv. suchá urostomata mohou vyžadovat nutnost cévkování se pacientem samotným několikrát denně, jsou-li umístěna pod přední částí břišní stěny. V případě, že jsou zkonstruována v místě původního močového měchýře, umožňují svému nositeli močení přirozenou cestou. Nemocný je vždy poučen, jak o urostoma pečovat, jak jej cévkovat nebo jak přikládat stomické pomůcky. Ženy podstoupivší radikální cystektomii nemohou mít děti vzhledem k odstranění dělohy, pooperační změny vyplývající ze zkrácení a zúžení pochvy mohou být příčinou obtíží při pohlavním styku. Muži mají po cystektomii často poruchy erekce, i když pokroky v operační technice umožňují v poslední době zachování i této funkce. Vzhledem k odstranění prostaty a semenných váčků nedochází k výronu semene (ejakulaci), není však dotčena schopnost prožít vyvrcholení (orgasmus). Zplození dítěte normálním způsobem není možné, pár musí využít možnosti asistované reprodukce.

bottom of page