top of page

LÉČBA

Je možno říci, že léčba nádoru močového měchýře závisí na stadiu nádoru, jeho „grade“, na celkovém fyzickém stavu nemocného a přidružených onemocněních jako jsou například cukrovka, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční atd.. Přístup ke každému nemocnému je individuální.

V současné době jsou lékařskou vědou užívány následující léčebné metody: chirurgická léčba, chemoterapie, imunoterapie a radioterapie – a to jak samostatně, tak v různých kombinacích. Z toho vyplývá, že se na léčbě a jejím plánování podílí tým specialistů zahrnující urologa, onkologa, event. radioterapeuta. Je důležité si uvědomit, že správně stanovený léčebný postup vyžaduje shromáždění poměrně velkého počtu informací o nemoci a malý odklad l-2 týdnů, který navíc nemůže ovlivnit úspěšnost léčby, je pro nemocného mnohdy větším přínosem než neodpovídající, chaotická a bezhlavě zahájená léčba. Nemocný má plné právo být včas, kompletně a pravdivě informován o své chorobě a způsobu její léčby a nikdo se na něj nemůže hněvat, vyhledá-li konzultaci ještě u jiného odborníka.

bottom of page